Pieter van Stiphout

Sinds december 2006 werk ik als docent Levensbeschouwing aan het Markland College te Oudenbosch. De methode van deze website wordt gebruikt op 4 en 5 VWO en op 4 HAVO. De leerstof is ontwikkeld aan de hand van vragen, opmerkingen en interesses van leerlingen en sluit aan bij de vragen van deze tijd.

Wat deed ik hier voor?

1979-2006: Studies en werk als organisatieadviseur en financial consultant

De eerste studie was Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. De afstudeerscriptie ging over het efficiënt verdelen van zelfportretpersoneel over de verpleegafdelingen in een algemeen ziekenhuis. Voor deze scriptie heb ik een NIVE-prijs gekregen, als een van de beste Nederlandse Bedrijfskunde scripties van 1985. Ik heb daarna nog enkele jaren in ziekenhuizen gewerkt.

Tussen 1988 en 1992 heb ik Algemene Economie aan de Rijks Universiteit in Groningen gestudeerd. De afstudeerscriptie ging over de overgang van de communistische planeconomie naar de kapitalistische markteconomie in Tsjecho-Slowakije vlak na de val van de Berlijnse muur in 1989.

Als econoom en bedrijfskundige heb ik daarna op interim basis gewerkt voor uiteenlopende Nederlandse en Tsjechische organisaties. Uiteindelijk heb ik van 2000 tot 2005 gewerkt bij Compaq/HP. In die tijd is de kiem gelegd van mijn carrière switch, niet in de laatste plaats vanwege de lange reistijden met het Openbaar Vervoer, waardoor ik veel tijd had om te lezen en na te denken.

Afstudeerscripties en artikelen: Levensbeschouwing

De hemelvaart van Paulus en Mohammed. Een literaire en comparatieve studie, afstudeerscriptie Uv Tilburg, 2010

● Scholieren over het leven na de dood. Het nut van spiritualiteit en religie in het onderwijs, afstudeerscriptie ICLON (Uv Leiden), 2011

Door helderheid geen Don Quichotte. Pleidooi voor een doelbewuste identiteitsontwikkeling
Narthex, jaargang 14, nr.2, 2014

Radicalisering in de klas? Pleidooi voor de rol van het vak GL bij dé-radicalisering
Narthex, jaargang 15, nr. 2, 2015

Nieuwe waarden met oude normen?
Nartex, jaargang 15, nr. 3, 2015

Religieus onderwijs na Parijs. Hoe het beeld van de islam lessen christendom beïnvloedt.
Nartex, jaargang 15, nr. 4, 2016

Afstudeerscripties en artikelen: Bedrijfskunde/Economie

● Transformatie van een planeconomie naar een markteconomie. Tsjecho-Slowakije van communisme naar kapitalisme, afstudeerscriptie RU Groningen, 1992

● Interne budgettering van de klinische verplegingsdienst op basis van werklastonderzoek, afstudeerscriptie TU Eindhoven, 1985. 2e prijs NIVE

"Werklastmeting", in het boek Methoden, technieken, analy­ses voor het personeelsmanagement (Kluwer deel IV, 1987)

● Interne budgettering op de verpleegafdeling in het blad INFVOA (maandblad voor bedrijfskundigen), 1987

Werklastbeheersing in de klinische verplegingsdienst (hoofdstuk 13), in het boek Flexibiliteit in Logistiek, van W.M.J. Geraerds en M. Igel (red.) (Samson/Nive, 1989)

Stelselwijziging gezondheidszorg in Perspectief, 1986

Rek uit budgetten en kwaliteit onder druk in Perspectief, 1987

Geen verplichte vaste premie in CDA-Aktueel, 1987

Met IT alleen kom je er niet in Bedrijvig Drechtsteden (maart 1998)

Geïnteresseerd?

Kijk ook op het youtube-kanaal:

levensbeschouwing.net

Interesse?

Neem contact op