Religie en wetenschap

Heeft religie afgedaan? Is religie slechts “opium voor het volk”? Heeft religie invloed op de economische voorspoed van een land of een individu? Is voor God slechts een plaatsje ingeruimd bij onverklaarde leemten in de wetenschap? Hebben de natuurkunde, biologie, economie en andere wetenschappen inmiddels alles verklaard? Weten we waar we vandaan komen? Weten we hoe ons bewustzijn zich heeft ontwikkeld? En zo niet, waar zitten de onbekende vlekken? Of zijn er andere theorieën? En het verhaal over Jezus: is dat een mythe, een sprookje of een waarheid? Aan de hand van verschillende verschijnselen binnen wetenschappelijke vakgebieden worden een aantal argumenten naast elkaar gelegd.

De inleidende cursus wordt gegeven in 6 bijeenkomsten.

Cursusmateriaal: Zoeken naar zin en bewijzen


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Kijk ook op het youtube-kanaal:

levensbeschouwing.net

Interesse?

Neem contact op