Eindigheid

Is er meer na de dood? Is die 100 jaar (als we het halen) van ons leven alles? Het leven is wel heel kort als we dat zien in het licht zien van de miljarden jaren oude aarde in een onmetelijk veel ouder en groter heelal. Of duurt ons leven langer dan we geneigd zijn te denken? En als dat zo is, hoe ziet dat leven er na dit leven dan uit? In de loop van de eeuwen zijn er mensen geweest met bijzondere gedachten en ervaringen, ieder met een antwoord op de vraag wat onze bestemming is. Nog steeds worden veel mensen geïnspireerd door vroegere gedachten die zijn opgetekend in geschriften en op muren. Sommige geschriften zijn heilig geworden. Kunnen we van deze geschriften leren? Hebben de Egyptische, Griekse, Joodse, Christelijke en Islamitische opvattingen ons iets te zeggen? Niet alleen vroeger, maar ook de laatste jaren zeggen mensen een glimp van de hemel of het hiernamaals te hebben opgevangen. Zijn de verhalen van mensen met een bijna dood ervaring van toegevoegde waarde? Sluiten ze aan bij de bekende heilige en minder heilige geschriften?

De cursus wordt gegeven in 5 bijeenkomsten.

Cursusmateriaal: Eindigheid en goddelijk contact


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Kijk ook op het youtube-kanaal:

levensbeschouwing.net

Interesse?

Neem contact op