Mensbeelden en ethiek

We hebben allemaal onze mening over onze medemensen. Afhankelijk van opvoeding, opleiding en onze genetische eigenschappen zullen we positiever of negatiever denken over onze naaste. In hoeverre is de mens goed of kwaad? Is de mens als een wolf voor de ander? Heeft de mens wel de kans om zich te ontwikkelen tot een volwaardig mens? Of is de mens een prooi van zijn driften? Is hij lui en wil alleen maar vrije tijd of wil hij zich juist in zijn werk ontwikkelen? Of heeft de mens een spirituele dimensie?

Gebaseerd op je mensbeeld volgt de vraag hoe je moet handelen. Wat is goed en wat niet? We hebben verschillende ethische uitgangspunten. Welke invloed hebben onze ethische opvattingen op grote maatschappelijke vraagstukken? Mag iedereen zijn eigen ethische grenzen bepalen zolang hij de ander maar niet lastig valt?

Als het gaat over vraagstukken over leven en dood, gaan onze ethische opvattingen nog verder. Abortus, euthanasie, doodstraf, overbevolking, genetische manipulatie van de mens: we hebben allemaal onze eigen gedachten. In hoeverre zijn we beginselvast en in hoeverre laten we ons leiden door de gevolgen van onze handelen? Waarom komen we tot die gedachten? Heeft ons leven zin om te leven tot de laatste dag?

De cursus wordt gegeven in 5 bijeenkomsten

Cursusmateriaal: Mensbeelden en ethiek


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Kijk ook op het youtube-kanaal:

levensbeschouwing.net

Interesse?

Neem contact op