Lezingen over Levensbeschouwing

In het verlengde van de boeken worden lessen, cursussen en lezingen gegeven over Levensbeschouwing. Hieronder vind je meer informatie hierover.

Geïnteresseerd?

Kijk ook op het youtube-kanaal:

levensbeschouwing.net

Interesse?

Neem contact op