Mensbeelden en ethiek

Zoektocht naar goed leven

Inhoudsopgave

Deel I. Mensbeelden en ethiek

1. De verscheidenheid van mensen en van mensbeelden
2, De mens als wezen van goed en kwaad
3. De mens als zich ontwikkelend individu
4. De mens als product en vormgever van zijn omgeving
5. Wat is ethisch goed handelen?
6. Hoe kan je een daad moreel beoordelen?

Deel II. Ethisch-maatschappelijke vraagstukken

7. Levensstijl: you only live once?
8. Mooi zijn: de waarde met steeds hogere normen?
9. Sporthelden: hoeveel is ons de eeuwige roem waard?
10. Reclame: Tot hoever mag de verleiding gaan

Deel III. Ethische afwegingen over leven en dood

11. Doodstraf: mogen we beschikken over “slecht” leven?
12. Overbevolking: mogen we beschikken over voorkomen van leven?
13. Tienerzwangerschap: mogen we beschikken over een beginnend leven?
14. Genetische manipulatie: mogen we beschikken over een leven in ontwikkeling?
15. Euthanasie: mogen we beschikken over een eindigend leven?
16. Dood, het laatste stadium van innerlijke groei?

Van sommige hoofdstukken staan videoclips met begeleidende tekst en vragen op het
youtube-kanaal: levenbeschouwing.net

Te bestellen door € 14,95 (met € 1,95 verzendkosten) over te maken op

NL51INGB0002079946 t.n.v. STINO Consultancy


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Kijk ook op het youtube-kanaal:

levensbeschouwing.net

Interesse?

Neem contact op