Eindigheid en Goddelijke contacten

Zijn de monotheïstische godsdiensten werkelijk verschillend?

Inhoudsopgave

Deel I. Eindigheid en oneindigheid. Verschillende visies op een leven na de dood

1. De Oudheid en zijn polytheïstische mythologie
2. Het jodendom en het onbekende dodenrijk
3. Het christendom en het nu beginnende Hemelrijk
4. De islam en het alles bepalende oordeel over je leven
5. Bijzondere stemmen en unieke ervaringen met engelen
6. Mensen van nu in de bijna-hemel

Deel II. Overeenkomsten en verschillen tussen de drie monotheïstische godsdiensten

7. Abraham en het volgen van de stem in je hart
8. Mozes en de relatie tussen het geloof en de wet
9. David en zalvende goddelijke contacten.
10. Jeremia en het gevaar van schijnheiligheid en onrecht
11. Het goddelijke huis en de tocht naar heiligheid.
12. Kinderen van Juda, vervolgd en teruggekeerd in Israël
13. Jezus van Nazareth als veranderaar van de wereld
14. Jezus als bouwer aan een Rijk zonder landsgrenzen
15. Jezus Christus als slachtoffer van zinloos geweld?
16. Paulus over geloof, hoop en liefde

Van sommige hoofdstukken staan videoclips met begeleidende tekst en vragen op het
youtube-kanaal: levenbeschouwing.net

Te bestellen door € 14,95 (met € 1,95 verzendkosten) over te maken op

NL51INGB0002079946 t.n.v. STINO Consultancy


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Kijk ook op het youtube-kanaal:

levensbeschouwing.net

Interesse?

Neem contact op